Elgiganten Foundation

Sedan 2017 finns Elgiganten Foundation, en stiftelse som årligen delar ut pengar och stöd för att inkludera fler i den tekniska utvecklingen. Syftet är att ta ett större samhällsansvar enligt FN:s hållbarhetsmål om minskad ojämlikhet.

Elgiganten Foundation donerar månatligen datorer till Barnens Dator, eftersom de arbetar för samma mål som oss – ökad jämlikhet.

Elgiganten Foundation består av ett nationellt stöd där Elgiganten går in i ett djupare samarbete med en eller ett par hjälporgansationer, samt ett lokalt stöd där alla 3 200 medarbetare kan nominera lokala organisationer eller initiativ som de vill hjälpa. De anställda kan också välja att avstå sin julklapp från Elgiganten till förmån för en hjälporganisation.

elgiganten.se foundation