Ett miljövänligt samarbete

Ragn-Sells

Hanterar mängder av avfall årligen och har valt att samarbeta med Barnens Dator för ett hållbart återbruk.

Deras kunder

Ges möjligheten att skänka begagnade datorer, delar och kringutrustning till Barnens Dator för både barnens och miljöns skull.

På Ragn-Sells står miljön i fokus

Cirkulär ekonomi

De är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Ragn-Sells vill vara ett levande bevis på att omsorg om jorden och affärer går hand i hand. Det är deras vision och den har sina rötter ända från tiden då företaget startade 1881. Visionen stödjer deras syn på och behovet av att samhället ställer om till en cirkulär ekonomi.

Återbruk av elektronik

Ute hos Ragn-Sells anslutna kunder står en behållare märkt med Barnens Dators logotyp, där företaget kan välja att ställa fungerande datorer och komponenter som bytts ut på grund av ålder eller låg nyttjandegrad. När behållaren är full sorterar Ragn-Sells innehållet med delar som verkar relevanta för Barnens Dator och levererar dem till föreningens lokal i Kumla.

Hållbar återvinning

Hos barnens dator står ytterligare en behållare där datorer och delar som inte fungerar för ändamålet ställs och går tillbaka till Ragn-Sels för demontering och sortering så beståndsdelarna kan återvinnas individuellt.

Nöjda kunder

De som väljer att samarbeta med Ragn-Sells erhåller ett diplom som intygar ett genomtänkt hållbarhetsarbete samtidigt som de kan känna sig stolta över att ge barn i familjer med svår ekonomi möjligheten att umgås digitalt.