Ratsit

Ratsit är ett internetbaserat företag som tillhandahåller affärs- och kreditinformation på ett effektivt och nytänkande sätt. Ratsit gör informationen tillgänglig för alla – oavsett om den ska användas i arbetslivet eller privat.

I normala fall använder vi oss av hjälporganisationer för att nå rätt familjer, men ibland hanterar vi ansökningar själva och de tjänster Ratsit tillhandahåller oss hjälper oss att nå dem som mest behöver vår hjälp.

Daniel Moqvist, initiativtagare till Barnens Dator

Ratsit.se

Lämna en kommentar