SmartOff AB

SmartOff utvecklar och tillhandahåller order- och planeringssystem för att optimera flödet i alla typer av verksamheter för att frigöra tid och öka vinsten.

Självklart vill vi hjälpa till och donera datorer och främja utvecklingen hos framtidens ingenjörer – och kanske hade de inte ens fått chansen till det utan vår hjälp!

Henning Baeckström, VD

www.smartoff.se

Lämna en kommentar